ลดขนาด เพิ่มขนาด
ภาพข่าว: 50ปี มธบ. - (มีภาพ)
มติชน | 7 มิ.ย. 2561 | หน้า 21 | PR Value THB 21,049.00
          นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ นายกสภามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (มธบ.) ดร.ดาริกา ลัทธพิพัฒน์ อธิการบดี พร้อมทายาทผู้ก่อตั้ง มธบ.ร่วมวางพวงดอกไม้งานวันสถาปนาและรำลึกผู้ก่อตั้ง ในโอกาสครบรอบ 50 ปี มธบ. จัดขึ้น ณ ลานอนุเสาวรีย์ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัย เมื่อเร็วๆ นี้Copyright (c) 2018, InfoQuest Limited. All Rights Reserved.