ลดขนาด เพิ่มขนาด
ภาพข่าว: ร่วมมือ - (มีภาพ)
เดลินิวส์ | 11 มี.ค. 2562 | หน้า 22 | PR Value THB 20,790.00
          มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (มธบ.)ลงนามความร่วมมือภาคเอกชน 6 แห่ง สร้างบัณฑิตในหลักสูตรพันธุ์ใหม่สำหรับศตวรรษที่ 21 ที่ต้องการบุคลากรที่มีทักษะด้าน Soft skills ควบคู่ทักษะด้านวิชาการ หวังพัฒนาบุคลากรในอนาคต (Future workforce) ให้ตอบโจทย์ตลาดแรงงานในยุคธุรกิจดิจิทัลCopyright (c) 2018, InfoQuest Limited. All Rights Reserved.