ลดขนาด เพิ่มขนาด
ภาพข่าว: อบรมสื่อการสอน - (มีภาพ)
มติชน | 11 มี.ค. 2562 | หน้า 21 | PR Value THB 14,696.00
          มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จัดอบรมบุคลากรด้านการนำเทคโนโลยีมาใช้ในสื่อการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาบุคลากรให้ทันกับเทคโนโลยียุค 5G ที่กำลังจะเข้ามามีบทบาทในการเปลี่ยนโลก โดยเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจาก บ.เอส พี วี ไอ จำกัด (มหาชน) มาให้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎี และปฏิบัติ ในการใช้ iPad ร่วมกับ Application ของ Apple ที่ DPU Maker Space มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เมื่อเร็วๆ นี้Copyright (c) 2018, InfoQuest Limited. All Rights Reserved.