ลดขนาด เพิ่มขนาด
ภาพข่าว: สังคมสยามรัฐ: แข่งขันตอบปัญหา - (มีภาพ)
สยามรัฐ | 7 ก.พ. 2562 | หน้า 4 | PR Value THB 17,782.00
          ดร.พัทธนันท์ เพชรเชิดชู รองอธิการบดีสายงานภาคีสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการแข่งขันตอบปัญหาทางบัญชี สัมมาอาชีวบัญชี มหาจักรีสิรินธร ครั้งที่ 6 โดยมี ดร.ศิริเดช คำสุพรหม คณบดีวิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ร่วมงาน ที่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์Copyright (c) 2018, InfoQuest Limited. All Rights Reserved.