ลดขนาด เพิ่มขนาด
คอลัมน์ สารพันปัญหาสาระน่ารู้? - (มีภาพ)
ไทยรัฐ | 7 ก.พ. 2562 | หน้า 6 | PR Value THB 74,932.00
          ชัยเฮดเดอร์ chai.n@thairath.co.th
          ชี้ต้องยกเครื่องเมืองกรุงล้างภัยฝุ่น ดีใจรัฐบาลคุมราคายาและเวชภัณฑ์โรงพยาบาล นพ.บรรจบชี้แจง ป้องกันความเข้าใจผิด
          ย้ายเมืองหลวงบรรเทาฝุ่น
          เรียน คุณชัย เฮดเดอร์
          ตามที่ กทม.มีปัญหาฝุ่นพีเอ็ม 2.5 การที่จะหมดจาก กทม.ไปตลอด มีลดบ้างก็ในหน้าฝน เพราะหน้าอื่นๆแห้งแล้งก็เกิดปัญหาอีก
          ค่าใช้จ่ายในการแก้ปัญหา การรักษาพยาบาลจากการเจ็บป่วยแต่ละปีเชื่อว่าจะยิ่งเพิ่มมากขึ้น เพราะพิษของฝุ่นที่ตามมารุนแรงและสะสมในระยะยาว
          วันนี้ต้องคิดเรื่องการย้ายพื้นที่บางส่วน ศูนย์ราชการ หรือโรงงานไปอยู่ในนิคมอุตสาหกรรม ในอีอีซี เพราะจะเปิดพื้นที่โครงการแล้ว น่าจะช่วยลดฝุ่น ลดความแออัดของ กทม.ได้ด้วย ควรหาเมืองหลวงสำรองได้แล้ว.
          จิรพงษ์ บางเตย
          ตอบ คุณจิรพงษ์
          เรื่องการขยับขยายเมือง จัดระเบียบ โซนนิ่งพื้นที่ในส่วนต่างๆ เป็นเรื่องใหญ่ที่มีรายละเอียดมาก หลายประเด็นละเอียดอ่อน แต่ก็ถือเป็นอีกแนวทางการแก้ปัญหามหานครใหญ่ที่เคยมีการพูดถึงกัน
          วันนี้แค่เรื่องเฉพาะหน้าในการแก้ปัญหา เฉพาะหน้าฝุ่นละอองพิษก็ถือว่าหนักกันพอสมควรแล้ว
          เอาแค่รักษากฎหมาย ควบคุมต้นเหตุปัญหาทั้งเรื่องรถยนต์ะเครื่องยนต์ที่ปล่อยฝุ่นควันดำลดการเผาในที่โล่ง และที่สำคัญเอาจริงเอาจังกับโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆที่ละเมิดระเบียบกฎกติกา
          เท่านี้ก็น่าจะช่วยบรรเทาปัญหาได้มากโขแล้ว!
          ชัย เฮดเดอร์
          ควบคุมราคายาและเวชภัณฑ์
          เรียน คุณชัย เฮดเดอร์
          ผมเป็นข้าราชการบำนาญ อายุใกล้ 80 ปีแล้ว การศึกษา ฐานะปานกลาง กินอยู่แบบชาวบ้าน สนใจเหตุการณ์บ้านเมือง สนใจเรื่องค่ายาค่าเวชภัณฑ์ และบริการทางการแพทย์ของโรงพยาบาลเอกชน ที่ผ่านมามีราคาแพงมาก และรัฐบาลได้พยายามแก้ไขเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้บริโภค เป็นเรื่องที่ผมดีใจมากที่รัฐบาลตื่นรู้
          และขอเรียนผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองว่า ควรบริหารจัดการให้ความเป็นธรรมแก่ประชาชนที่ยากไร้ เดือดร้อนจากค่าครองชีพที่สูงหลายเรื่อง
          เพราะจากประสบการณ์เห็นว่า พ.ร.บ.การค้ากำไรเกินควรของรัฐไม่มีผลที่จะกำกับดูแลช่วยเหลือให้ผู้บริโภคให้ได้รับความเป็นธรรมเลย จึงขอให้นายกฯพิจารณาเดินหน้าแก้ไขเรื่องนี้อย่างจริงจังต่อไป.
          ส.ว. คนสูงวัย
          ตอบ ส.ว. คนสูงวัย
          ถือว่าเป็นอีกนโยบายสำคัญของรัฐบาล ที่ได้รับเสียงตอบรับที่ดีในการควบคุมราคายาเวชภัณฑ์และบริการทางการแพทย์ ที่ผ่านเป็นมติ ครม.ไปเมื่อปลายเดือน ม.ค.ที่ผ่านมา
          โดยเฉพาะที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯและหัวหน้า คสช. กำชับเป็นพิเศษคือการปฏิบัติตามกฎหมายให้เป็นรูปธรรม ในเรื่องพ.ร.บ.การรักษาพยาบาล ควบคุมให้สถานพยาบาลทุกแห่งจะต้องมีป้ายให้ตรวจสอบราคาได้
          ล่าสุดคณะอนุกรรมการพิจารณามาตรการดูแลยาและเวชภัณฑ์และบริการทางการแพทย์ ที่มีกรรมการจากหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมเตรียมนำราคายา และเวชภัณฑ์และบริการทางการแพทย์กว่า 1,000 รายการ และเผยแพร่ในเว็บไซต์กลาง และของโรงพยาบาลเอกชนแต่ละแห่ง เพื่อให้เปรียบเทียบราคา
          รวมทั้งเพิ่มช่องทางร้องเรียน จะใช้ช่องทางผ่านสายด่วนกรมการค้าภายใน 1569 กระทรวงพาณิชย์ได้
          ก็ต้องดีใจกับชาวบ้าน ยินดีกับเสียงชื่นชมรัฐบาลอำนาจพิเศษไว้ตรงนี้!
          ชัย เฮดเดอร์
          จากการที่มีผู้อ่านส่งบทความของ นพ.บรรจบ ชุณหสวัสดิกุล คณบดีวิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ แนะนำอาหารขับพิษสู้ฝุ่น และได้นำมาลงในคอลัมน์นี้ เมื่อวันที่ 4 ก.พ.2562
          โดยในบทความได้ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการแนะนำอาหาร ขับพิษสู้ฝุ่นที่คุณหมอถ่ายทอดแก่สาธารณชนทั่วไป แต่ในตอนท้ายได้ระบุถึงเว็บไซต์หนึ่งที่นำบทความของคุณหมอไปเผยแพร่ไว้เช่นกัน
          กรณีนี้คุณหมอบรรจบได้ส่งจดหมาย มาชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการตรวจสอบไปที่เว็บไซต์ดังกล่าว โดยพบว่าเป็นเว็บขายอาหารเสริมเชิงพาณิชย์ ที่คุณหมอไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องแต่ประการใดทั้งสิ้น
          ตรงนี้ก็ขอให้เข้าใจตรงกันและต้องขอน้อมรับความผิดพลาด กราบขออภัยคุณหมอมา ณ ที่นี้อีกครั้ง!
          ชัย เฮดเดอร์
          นพ.บรรจบชี้แจงป้องกันความเข้าใจผิด
          เรียน คุณชัย เฮดเดอร์
          ตามที่ผมได้จดหมายหาท่านเกี่ยวกับบทความที่ท่านได้ลงข่าวเกี่ยวกับแก้พิษภัยฝุ่น โดยได้ระบุความรู้ที่ผมเผยแพร่ แต่ได้บอกให้ผู้อ่านหาราย-ละเอียดในเว็บไซต์ ปรากฏว่าเว็บไซต์ดังกล่าวเป็นเว็บขายอาหารเสริมที่ท่านอาจมิได้มีความจงใจเจตนา แต่ด้วยความตั้งใจให้ประโยชน์แก่ผู้อ่านเป็นสำคัญ
          ในอีกด้านหนึ่งมีกฎหมายเกี่ยวกับการโฆษณาการประกอบเวชกรรม ซึ่งถ้าแพทย์ผู้ใดไปเกี่ยวข้องแนะนำการใช้อาหารเสริมใดๆในที่สาธารณะ ก็อาจต้องความผิดได้ กรณีนี้อาจเป็นเหตุให้ผมต้องรับความผิดอันนั้น
          รวมกระทั่งวิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ และ ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ เข้าไปมีส่วนได้ส่วนเสียหรือมีผลประโยชน์อยู่กับเว็บไซต์ดังกล่าว อันนำมาซึ่งการเสื่อมเสียชื่อเสียงทั้งตัวข้าพเจ้าเอง และแก่วิทยาลัยและมหาวิทยาลัยที่สังกัดอยู่
          จึงขอให้แก้ไขในบทความว่าผมไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับเว็บไซต์หรือบริษัทขายอาหารเสริม ดังกล่าวแต่อย่างใด.
          นพ.บรรจบ ชุณหสวัสดิกุล
          บรรยายใต้ภาพ
          พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชาCopyright (c) 2018, InfoQuest Limited. All Rights Reserved.