ลดขนาด เพิ่มขนาด
ภาพข่าว: เรียงคนมาเป็นข่าว: แข่งตอบบัญชี - (มีภาพ)
มติชน (กรอบบ่าย) | 8 ก.พ. 2562 | หน้า 4 | PR Value THB 28,768.00
          พัทธนันท์ เพชรเชิดชู รองอธิการบดีสายงานภาคีสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (มธบ.) เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการแข่งขันตอบปัญหาทางบัญชี "สัมมาอาชีวบัญชี มหาจักรีสิรินธร" ครั้งที่ 6 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ โดยมี ศิริเดช คำสุพรหม เข้าร่วมงาน ณ ห้องประชุมปรีดีพนมยงค์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กรุงเทพฯ
--จบ--

          --มติชน ฉบับวันที่ 8 ก.พ. 2562 (กรอบบ่าย)--Copyright (c) 2018, InfoQuest Limited. All Rights Reserved.