ลดขนาด เพิ่มขนาด
คอลัมน์ สี่แยกข่าวย่อย: อบรมต้านวิกฤติฝุ่นจิ๋ว
เดลินิวส์ | 12 ก.พ. 2562 | หน้า 22 | PR Value THB 17,430.00
          สถาบันการแพทย์แผนไทย กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข วิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ (CIM) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (มธบ.) จัดอบรมสร้างความรู้ "ฝุ่นเงียบกินเรียบพลเมืองไทย" ในวันที่ 14 ก.พ.2562 เวลา 08.30-16.00 น. ณ อาคาร 6 ชั้น 7 มธบ. เพื่อใช้แผนไทยและธรรมชาติบำบัดต้านภัยฝุ่น สอบถาม โทร.06-2350-9988.Copyright (c) 2018, InfoQuest Limited. All Rights Reserved.