ลดขนาด เพิ่มขนาด
คอลัมน์ กิจกรรมสุขภาพ
ข่าวสด | 12 ก.พ. 2562 | หน้า 21 | PR Value THB 25,993.50
          ks_health@yahoo.com
          ...สถาบันการแพทย์แผนไทย กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข วิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ (CIM) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ขอเชิญบุคลากรการแพทย์ ผู้รักสุขภาพ และประชาชนทั่วไป เข้าอบรมสร้างความรู้ "ฝุ่นเงียบกินเรียบพลเมืองไทย" ใช้แผนไทยและธรรมชาติบำบัดต้านภัยฝุ่น หัวข้อ อาทิ "ฝุ่นเงียบกลืนเรียบพลเมืองไทย แต่เรามีทางออก" Clean Body & Clean Air โดย นพ.บรรจบ ชุณหสวัสดิกุล และคุณอากาศ วสิกชาติ ต่อด้วยหัวข้อ "ภัยฝุ่น-กรูไม่กลัว" แผนไทยนายทองเอกตัวจริง..แก้ได้ โดย พท.คมสัน ทินกร ณ อยุธยา และ รศ.ภญ.รุ่งระวี เต็มศิริฤกษ์กุล และ "พ่อแม่ตื่นรู้ สู้ภัยฝุ่น ดูแลลูกด้วยอาหาร พฤติกรรมสร้างเครือข่าย Wellness Community โดย พญ.กอบกาญจน์ ชุณหสวัสดิกุล
          งานจะจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 14 ก.พ.62 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.00 น. ที่ห้องประชุม ดร.ไสว สุทธิพิทักษ์ อาคาร 6 ชั้น 7 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย ผู้สนใจสำรองที่นั่งและลงทะเบียนผ่านทาง QR CODE หรือโทร. 06-2350-9988, 08-9-890-7270
          ... โรงพยาบาลพระรามเก้า จัดแพ็กเกจตรวจสุขภาพวาเลนไทน์เดย์ เนื่องในเดือนแห่งความรัก อาทิ ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ตรวจการทำงานของไต ตรวจไขมันในเลือด ตรวจไวรัสตับอักเสบบีไวรัสตับอักเสบซีและตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 มี.ค.62 ที่โรงพยาบาลพระรามเก้า ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คอนแท็ค เซ็นเตอร์ 1270 หรือ www.praram9.comCopyright (c) 2018, InfoQuest Limited. All Rights Reserved.