ลดขนาด เพิ่มขนาด
คอลัมน์ สี่แยกข่าวย่อย: เสวนาป้องกันทารุณสัตว์
เดลินิวส์ | 9 ก.ค. 2561 | หน้า 23 | PR Value THB 18,291.00
          คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ (มธบ.) ขอเชิญผู้สนใจร่วมฟังเสวนาหัวข้อ "3 ปี การประกาศใช้พระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. 2557" ในวันที่ 13 ก.ค. 61 เวลา 09.00- 12.00 น. ณ ห้องประชุม ดร.ไสว สุทธิพิทักษ์ อาคาร 6 ชั้น 7 มธบ. ผู้เสวนา นสพ.สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ศ.สพญ.ดร.อัจฉรียา ไศละสูด คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คุณเจษฎา อนุจารี ที่ปรึกษาสมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย และ ผศ.ดร.กรรภิรมย์ โกมลารชุน รองคณบดีคณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ มธบ. สนใจสำรองที่นั่ง โทร.0-2954-7300 ต่อ 713, 661, 281, 308, 279.Copyright (c) 2018, InfoQuest Limited. All Rights Reserved.