ลดขนาด เพิ่มขนาด
คอลัมน์ แปะข่าวชาวมหา'ลัย
ข่าวสด | 6 ก.ค. 2561 | หน้า 19 | PR Value THB 25,267.00
          ...คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ DPU ชวนผู้สนใจร่วมโครงการภาษาอังกฤษเพื่อเรียนปริญญาเอก หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (มธบ.) จัดอบรมในวันที่ 14-15 ก.ค.61 และ วันที่ 4-5 ส.ค.61 ที่มธบ. ผู้สนใจสอบถามได้ที่ โทร.0-2954-7300 ต่อ 283 หรือ 08-4660-2393 ดาวน์โหลดเอกสารที่เว็บไซต์ www.dpu.ac.th/law
          ...คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มธบ. เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรปริญญาตรี ภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) เรียนจบได้ใน 3 ปี ไม่จำกัดอายุ สอบถาม โทร.08-1422-1955 หรือเว็บไซต์ http://www.dpu.ac.th/pa/
          ...มหาวิทยาลัยรามคำแหง ขยายเวลารับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาค 1/2561 ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 20 ก.ค.61 (ทุกวัน) ทั้งส่วนกลาง (สมัครที่ อาคาร สวป.ชั้น 1) และสาขาวิทยบริการ ส่วนภูมิภาค 23 จังหวัด รวมทั้งรับสมัครทางอินเตอร์เน็ตที่ www.iregis2.ru.ac.th พร้อมเปิดรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสมัครเรียน Pre-degree สะสมหน่วยกิตล่วงหน้า นำหน่วยกิตมาเทียบโอนได้เมื่อจบม.6 ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดที่ฝ่ายรับสมัคร โทร.0-2310-8614-24 หรือที่ www.ru.ac.th หรือ เฟซบุ๊ก : PR Ramkhamhaeng University
          ...มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดโครงการอบรมหลักสูตรผู้นำเที่ยว รุ่นที่ 1 (บัตร Tour Leader) และโครงการอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) รุ่น 1 บัตรบรอนซ์เงิน (ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาอินโดนีเซีย) ตั้งแต่วันนี้ถึง 5 ส.ค.61 สอบถามได้ที่ โทร.0-2473-7000 ต่อ 1993
          ...สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (พีไอเอ็ม) ร่วมกับกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย และเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี จัดกิจกรรม "กยศ.รวมใจ ปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ปีที่ 5" เนื่องในโอกาสมหามงคล "สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร" ทรงเจริญพระชนมพรรษา 66 พรรษา
          งานจัดขึ้นวันที่  9 ก.ค.61 เวลา 08.30-15.00 น. ที่ฮอลล์ 4 -6 อาคารหอประชุมปัญญาภิวัฒน์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ถ.แจ้งวัฒนะ เพื่อให้สถาบันการศึกษามีส่วนร่วมในการทำความดี ด้วยการบริจาคโลหิต โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษา บุคลากร และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต เพื่อมอบโลหิตให้กับสภากาชาดไทย และโรงพยาบาลต่างๆCopyright (c) 2018, InfoQuest Limited. All Rights Reserved.