ลดขนาด เพิ่มขนาด
'น.ศ.กาฬสินธุ์' เจ๋งร่วมแข่งหุ่นยนต์
ข่าวสด | 5 ก.ค. 2561 | หน้า 19 | PR Value THB 10,791.00
          มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้รับการคัดเลือกเข้าแข่งขันหุ่นยนต์ "TURTLEBOT" นานาชาติ ในรายการ ITC-CSCC 2018 (Robotic Contest) งาน Conference ITCCSCC ระหว่างวันที่ 5-6 ก.ค.นี้ ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
          นายอุทัย ธารพรศรี หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ กล่าวว่า ผลสำเร็จจากการนำนักศึกษาที่เข้าร่วมงานอบรมและแข่งขันหุ่นยนต์ "TURTLEBOT" ระดับมหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 11-14 มิ.ย. มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ นั้น นายมานพ คำประเทือง และนายวิธวินท์ ยลพันธุ์ สาขาเทคโนโลยีอุตสาหการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์รายการนี้
          รศ.จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้ร่วมแสดงความยินดีกับนายมานพ และนายวิธวินท์ ที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยด้วยเช่นกันCopyright (c) 2018, InfoQuest Limited. All Rights Reserved.