สังคมข่าวหุ้น: บิ๊กซี ร่วมส่งเสริมให้คนไทยใส่ใจสุขภาพ จับมือ... (มีภาพ)
    12.04.2564 / ข่าวหุ้น / หน่วยงานเกี่ยวข้อง: สำนักโภชนาการ
      เชียงใหม่ติด186-นศ.มช.ป่วยอื้อ ไทยอ่วม789 (มีภาพ)
    12.04.2564 / มติชน (กรอบบ่าย) / หน่วยงานเกี่ยวข้อง: -
      สปอร์ตออนเพจ: งานกีฬาสี (มีภาพ)
    12.04.2564 / เดลินิวส์ (กรอบบ่าย) / หน่วยงานเกี่ยวข้อง: ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น