การเข้าสู่บริการ iQNewsClip
ลืมรหัสผ่าน
การค้นหาข้อมูล
การตั้งค่าหัวเรื่องของฉัน
การดาวน์โหลดคลิปข่าว
การเรียกดูข่าวในรูปแบบ Text
การเปิดคลิปข่าว (Open)
การบันทึกคลิปข่าว (Save)
แฟ้มข่าวของฉัน
การกำหนดค่าข้อมูลส่วนตัว
การออกจากบริการ iQNewsClip
ผู้ใช้งานสามารถคลิกที่ "ลืมรหัสผ่าน" ภายในช่องมุมสมาชิก จะปรากฎหน้าต่างลืมรหัสผ่านขึ้น ให้ผู้ใช้งานกรอกข้อมูลชื่อผู้ใช้งาน และอีเมล์ที่ได้ลงทะเบียนไว้ แล้วกด "ตกลง" หลังจากนั้นผู้ใช้งานจะได้รับอีเมล์เพื่อดำเนินการตั้งค่ารหัสผ่านใหม่

 ปิดหน้าต่างนี้

© สงวนลิขสิทธิ์ 2550-2566 โดย บริษัท ดาต้าเซ็ต จำกัด • เงื่อนไขการใช้งาน • นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล