การเข้าสู่บริการ iQNewsClip
ลืมรหัสผ่าน
การค้นหาข้อมูล
การตั้งค่าหัวเรื่องของฉัน
การดาวน์โหลดคลิปข่าว
การเรียกดูข่าวในรูปแบบ Text
การเปิดคลิปข่าว (Open)
การบันทึกคลิปข่าว (Save)
แฟ้มข่าวของฉัน
การกำหนดค่าข้อมูลส่วนตัว
การออกจากบริการ iQNewsClip
ผู้ใช้งานสามารถเลือกบันทึกคลิปข่าวเป็นไฟล์ เพื่อการนำมาใช้งานภายหลังได้โดยคลิกที่ Save ในหน้าต่าง File Download จะปรากฎหน้าต่าง Save As ขึ้น เพื่อให้ผู้ใช้ระบุ Folder ที่จะจัดเก็บคลิปข่าวได้ ปิดหน้าต่างนี้

© สงวนลิขสิทธิ์ 2550-2567 โดย บริษัท ดาต้าเซ็ต จำกัด • เงื่อนไขการใช้งาน • นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล