การเข้าสู่บริการ iQNewsClip
ลืมรหัสผ่าน
การค้นหาข้อมูล
การตั้งค่าหัวเรื่องของฉัน
การดาวน์โหลดคลิปข่าว
การเรียกดูข่าวในรูปแบบ Text
การเปิดคลิปข่าว (Open)
การบันทึกคลิปข่าว (Save)
แฟ้มข่าวของฉัน
การกำหนดค่าข้อมูลส่วนตัว
การออกจากบริการ iQNewsClip
แฟ้มข่าวของฉัน คือที่จัดเก็บข่าวที่ผู้ใช้งานต้องการเก็บรวบรวมไว้ เพื่อความสะดวกในการเรียก
ใช้งาน โดยสามารถเก็บข้อมูลได้สูงสุด 50 หัวข้อข่าว ผู้ใช้งานสามารถเรียกดูข้อมูลในแฟ้มข่าว
ของฉัน ไม่ว่าจะเป็นการเรียกดูเฉพาะหัวเรื่อง หนังสือพิมพ์ หรือการค้นหาโดยใช้คำค้น ได้เหมือนการใช้งานในหน้า "ข่าวทั้งหมด"การเก็บคลิปข่าวเข้าแฟ้มข่าวของฉัน
บริการ iQNewsClip ได้ถูกออกแบบให้รองรับการจัดเก็บคลิปข่าวที่ผู้ใช้ให้ความสำคัญ หรือ
ต้องการนำมาใช้งานในครั้งต่อไป โดยผู้ใช้งานสามารถคลิกที่ ที่หน้าหัวข้อข่าวที่ต้องการเก็บ ให้มีเครื่องหมายถูกปรากฏขึ้น จากนั้นให้กดปุ่ม ข่าวดังกล่าวจะถูกจัดเก็บในแฟ้มข่าวของฉันการลบข้อมูลออกจากแฟ้มข่าวของฉัน
ผู้ใช้งานสามารถลบข้อมูลออกจากแฟ้มข่าวของฉัน โดยผู้ใช้งานสามารถคลิกที่ ที่หน้าหัวข้อข่าวที่ต้องการลบออก ให้มีเครื่องหมายถูกปรากฏขึ้น จากนั้นกดปุ่ม ข่าวดังกล่าวจะถูกลบออกไป ปิดหน้าต่างนี้

© สงวนลิขสิทธิ์ 2550-2566 โดย บริษัท ดาต้าเซ็ต จำกัด • เงื่อนไขการใช้งาน • นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล