การเข้าสู่บริการ iQNewsClip
ลืมรหัสผ่าน
การค้นหาข้อมูล
การตั้งค่าหัวเรื่องของฉัน
การดาวน์โหลดคลิปข่าว
การเรียกดูข่าวในรูปแบบ Text
การเปิดคลิปข่าว (Open)
การบันทึกคลิปข่าว (Save)
แฟ้มข่าวของฉัน
การกำหนดค่าข้อมูลส่วนตัว
การออกจากบริการ iQNewsClip
หลังจากผ่านขั้นตอนสมัครใช้บริการ iQNewsClip แล้ว ผู้ใช้งานจะต้องกรอกข้อมูลชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่าน ในส่วนของมุมสมาชิก เพื่อเข้าใช้งานในระบบ iQNewsClip โดยผู้ใช้งานสามารถเลือกจำชื่อผู้ใช้งานได้โดยเลือกที่ "จำชื่อผู้ใช้งาน" เพื่อความสะดวกในการเข้าใช้งานครั้งถัดไป


 ปิดหน้าต่างนี้

© สงวนลิขสิทธิ์ 2550-2565 โดย บริษัท อินโฟเควสท์ จำกัด • เงื่อนไขการใช้งาน • นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล