การเข้าสู่บริการ iQNewsClip
ลืมรหัสผ่าน
การค้นหาข้อมูล
การตั้งค่าหัวเรื่องของฉัน
การดาวน์โหลดคลิปข่าว
การเรียกดูข่าวในรูปแบบ Text
การเปิดคลิปข่าว (Open)
การบันทึกคลิปข่าว (Save)
แฟ้มข่าวของฉัน
การกำหนดค่าข้อมูลส่วนตัว
การออกจากบริการ iQNewsClip
การดาวน์โหลดคลิปข่าวครั้งละ 1 ภาพ
ผู้ใช้งานสามารถดาวน์โหลดดูคลิปข่าวได้ในรูปแบบของภาพสีหรือขาวดำ โดยคลิกที่หัวข้อข่าวเพื่อดาวน์โหลดไฟล์คลิปข่าว จะปรากฎหน้าต่าง File Download ขึ้น ซึ่งผู้ใช้สามารถเลือก เปิด หรือ บันทึกคลิปข่าวได้ หรือสามารถเลือกดาวน์โหลดดูคลิปข่าวได้ในรูปแบบของภาพสีหรือขาวดำ โดยคลิกที่ไอคอนสี ไอคอนสี หรือขาวดำ เพื่อดาวน์โหลดไฟล์คลิปข่าว จะปรากฎหน้าต่าง File Download ขึ้น ซึ่งผู้ใช้สามารถเลือก เปิด หรือ บันทึกคลิปข่าวได้เหมือนกับการดาวน์โหลดไฟล์จากหัวข้อข่าว

หมายเหตุ:
เครื่องหมายถูก ที่กำกับอยู่บนไอคอนสี หรือไอคอนขาวดำ นั้น แสดงถึงการแนะนำให้เลือก โดยคลิปที่ได้จะเป็นไปตามสีของต้นฉบับที่รับการตีพิมพ์จริง

การดาวน์โหลดคลิปข่าวพร้อมกันหลายๆ ภาพ
หากผู้ใช้งานต้องการดาวน์โหลดคลิปข่าวพร้อมกันหลายๆ ภาพ สามารถทำได้โดย
1. ให้ผู้ใช้งานเลือกคลิกที่ ที่หน้าหัวข้อข่าวที่ต้องการ ให้มีเครื่องหมายถูกปรากฏขึ้น
2. เมื่อเลือกคลิปข่าวที่ต้องการครบแล้ว (เลือกได้สูงสุด 10 คลิปข่าวต่อการดาวน์โหลด 1 ครั้ง) ผู้ใช้งานสามารถเลือกดาวน์โหลดได้ 3 รูปแบบดังนี้

คลิกที่ปุ่ม... เมื่อต้องการดาวน์โหลดคลิปทั้งหมดเป็น...
 ไฟล์สี
 ไฟล์ขาวดำ
 ไฟล์แนะนำ(ไฟล์สี หรือไฟล์ขาวดำ ขึ้นอยู่กับสี
 ของต้นฉบับ)


3. หลังจากที่คลิกไอคอนสีหรือขาวดำ เพื่อดาวน์โหลดภาพที่ต้องการแล้ว จะปรากฏหน้าจอให้ดาวน์โหลดขึ้นมา ให้ผู้ใช้งานเลือกบันทึก(Save) คลิปข่าวในรูปแบบของ Zip file ดังภาพ


4. เมื่อการดาวน์โหลดเสร็จสิ้น ให้ผู้ใช้งาน Unzip ไฟล์ที่ดาวน์โหลดมา ก็จะได้คลิปข่าวทั้งหมดตามที่ต้องการ

 ปิดหน้าต่างนี้

© สงวนลิขสิทธิ์ 2550-2567 โดย บริษัท ดาต้าเซ็ต จำกัด • เงื่อนไขการใช้งาน • นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล